Майстерня мiста Києва

01 та 02 вересня 2023 року у мiстi Києвi вперше було проведено загальномiський захiд Майстерня мiста Києва, який став однiєю з головних подiй в ходi реалiзацiї проєкту «Iнтегрований розвиток мiст в Українi», що понад 10 рокiв створює умови для покращення iнтегрованого розвитку українських мiст, в тому числi i столицi нашої держави, шляхом застосування та закрiплення пiдходiв залучення мешканцiв до процесiв його розвитку та оновлення.

Понад 160 рiзноманiтних iнституцiй Киева, якi в той чи iнший спосiб спiвпрацюють з мiською владою та з мiсцевими жителями, зiбрали на своїх локацiях цiкавих та неординарних людей, якi творять образ та iсторiю столицi та активно беруть участь у її розвитку.

На засадах партнерства до заходу долучились неурядові та громадські організації, серед яких Благодійна організація «Благодійний фонд «ЛЮДИНА». Все це є значимим фактором у соцiально-економiчному розвитку столицi. Вказані події та співпраця відіграють важливу роль у захистi iнтересiв представникiв майже ycix галузей господарства, етнiчних груп та нацiональних меншин, у патрiотичному вихованнi населения, духовностi та моралі.

Саме пiд час Майстернi кожен ще раз переконався, що взаємодiя i партнерство мiської влади i громадського сектору дає змогу разом окреслити суспiльнi проблеми та шляхи їх подолання, забезпечити створення iнтегрованого та стабiльного суспiльства через визначення потреб i ролей кожного.