ДОПОМОГА БФ “ЛЮДИНА”

Внаслідок триваючої в Україні війни постраждали сотнi тисяч людей, залишившись без роботи, можливостi задовольнити елементарнi потреби в продуктах харчування та товарах першої необхiдностi.
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЛЮДИНА» продовжує надавати допомогу всiм, хто постраждав внаслiдок вiйськової агресiї.
Так, ФОНДОМ було надано гуманiтарну допомогу у виглядi готових снiданкiв ьа теплих обiдiв, продуктiв харчування та води.