Робоча нарада з організаційних питань

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЛЮДИНА» провiв робочу нараду з органiзацiйних питань. Було обговорено основнi прiоритетнi напрямки роботи, питання поставок та видачi вантажiв iз допомогою, iнформацiйно-координацiйнi питання.

Крiм цього, сформовано перелiк нагальних завдань та розпочато роботу щодо виконання останнiх.

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!!!!!