РОЗПОЧИНАЄМО ЗНАЙОМСТВО ІЗ ЗАКЛАДАМИ П(ПТ)О – УЧАСНИКАМИ ПРОЄКТУ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» є одним з учасників проєкту № 81298093 «Енергоефективний навчальний заклад. Термомодернізація закладів П(ПТ)О у рамках розроблених курсів енергоефективності. 2.0» (ENEFEDU 2.0) #GIZ_ENEFEDU2.0, який реалізується Благодійною організацією «Благодійний фонд «Людина» у співпраці з Міністерством Міністерство освіти і науки України за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», який виконується GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) Energy Efficiency and Climate Projects за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії.
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» утворений у жовтні 1943 року. Це багатопрофільний заклад професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня, створений шляхом реорганізації п’яти окремих навчальних закладів різних галузей економіки в рамках реалізації пілотного проєкту Європейського фонду освіти «Поліпшення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптації умінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів» згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №153 від 02.02.2017р.
Підготовка фахівців здійснюється за напрямками:
машинобудування,
металообробка,
сфера послуг,
зв’язок,
будівництво,
автотранспорт.
Під час попередньої співпраці із Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH реалізовано проєкт «Спеціальна ініціатива «Україна» GIZ в Україні», створено тренінговий кабінет.
Отримано матеріально-технічну допомогу для забезпечення навчальних програм із енергоефективності та енергозбереження, завершено підвищення кваліфікації педагогами за професійним та методичним спрямуванням.
Перспективним планом за допомогою проєкту № 81298093 є інтеграція в освітній процес короткострокових програм для здобуття часткових професійних кваліфікацій із енергоефективності та енергозбереження; налагодження співпраці з роботодавцями, компаніями-виробниками будівельних матеріалів, енерго-інноваційними хабами та іншими стейкхолдерами; підвищення кваліфікації педагогів за професійним та методичним спрямуванням; оновлення матеріально-технічної бази.