Навчально-методичний тренінг

Навчально-методичний тренінг для викладачів курсів «Енергоефективні вікна та двері», «Утеплення фасадів», «Пласкі покрівлі», «Ізолювальник з термоізоляції» закладів П(ПТ)О – учасників реалізації проєкту «Енергоефективний освітній заклад. Термомодернізація закладів ПТО в рамках розроблених курсів з енергоефективності»

23 січня 2023 року відбувся навчально-методичний тренінг для викладачів курсів «Енергоефективні вікна та двері», «Утеплення фасадів», «Пласкі покрівлі», «Ізолювальник з термоізоляції» закладів П(ПТ)О – учасників реалізації проєкту «Енергоефективний освітній заклад. Термомодернізація закладів ПТО в рамках розроблених курсів з енергоефективності», організований Міністерством освіти і науки України та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Завданнями тренінгу були:

забезпечення методичного супроводу впровадження навчальних курсів «Енергоефективні вікна та двері», «Утеплення фасадів», «Пласкі покрівлі», «Ізолювальник з термоізоляції»;

підвищення кваліфікації викладачів зазначених навчальних курсів;

інформування закладів про сучасні цифрові он-лайн платформи для навчання професійної освіти;

організація комунікації між викладачами, які читають відповідні курси у закладах ПТО.

Серед учасників івенту були представники GIZ GmbH, представники благодійної організації «Благодійний фонд «Людина»», експерти – методисти сфери професійної (професійно-технічної) освіти, представники закладів П(ПТ)О.

Після вступного слова керівника проєкту «Енергоефективний освітній заклад. Термомодернізація закладів ПТО в рамках розроблених курсів з енергоефективності» пана Ігоря Лимана наступним доповідачем стала пані Катерина Мірошниченко, експерт ГО «Міжнародна фундація розвитку», яка виступила із темою «Перспективи інтеграції короткострокових навчальних програм у освітні програми та робочі навчальні плани закладів професійної освіти у якості додаткових професійних компетентностей».

Так, увагу було сконцентровано на таких короткострокових навчальних програмах:

«Передові системи термомодернізації будівель і споруд», що може бути компонентом професії «Монтажник систем утеплення будівель» та інших технологічно суміжних професій, зокрема, в їх інтеграції;

«Монтажник віконних та дверних конструкцій», яку розроблено

як компонент професії «Столяр будівельний»

та інших технологічно суміжних професій, зокрема в їх інтеграції;

«Ізолювальник з термоізоляції» розроблено

як компонент професії

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»

та інших технологічно суміжних професій, зокрема в їх інтеграції;

«Монтажник пласких покрівель» розроблено як компонент професії «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів»

та інших технологічно суміжних професій, зокрема в їх інтеграції.

Зазначено, що навчання за програмами короткострокового навчання/підвищення кваліфікації спрямоване на формування та розвиток професійної компетентності працівників за усіма її складовими, для підвищення якості професійної діяльності фахівців у галузі, зокрема здобуття часткових кваліфікацій та мікро-кваліфікацій. Крім цього, короткострокові навчальні програми розробляються відповідними методичними/науково-методичними комісіями, затверджуються протоколом засідання науково-методичної, чи педагогічної ради закладу освіти/ надавача освітніх послуг. Якщо практичне навчання/дуальна форма освіти здійснюється на базі організацій/підприємств, тоді зміст навчальних планів та освітніх програм визначається договором між закладом освіти та замовником освітньої послуги та погоджується ними. По завершенню навчання здобувач отримує сертифікат із зазначенням отриманої часткової кваліфікації/компетентності.

Наступним доповідачем став пан Родіон Колишко, директор «Інституту професійних кваліфікацій» Конфедерації роботодавців України з темою «Використання цифрової он-лайн платформи «Світ професій» закладами професійної освіти для визначення потреб у нових навчальних програмах та формування навчально-методичного забезпечення для здобуття професій і кваліфікацій». Основний меседж його доповіді полягав в тому, що завдяки сучасним технологіям було створено он-лайн платформи, що допомагають вивчати кон’юнктуру ринку професій, визначити найбільш затребувані серед них та створити нові навчальні програми, за якими має здійснюватись освітній процес.

Наступною частиною тренінгу стала презентація власного досвіду викладачами відповідних курсів закладів професійної освіти, залучених до реалізації проєкту. Так, педагогічні працівники ДНЗ «Запорізьке ВПУ» у своїй промові доповіли про тривалий процес співпраці із компанією GIZ, що втілився у розробці нових навчальних планів та програм з підготовки кваліфікованих робітників із додатковими компетентностями та частковими кваліфікаціями.

Ще одним закладом, що ділився досвідом співпраці в рамках проєктів, став Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну». Його представники зазначили, що досвід, отриманий від співпраці із Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, було втілено в імплементації програм, які представлені на заходах міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів. У 2022 році заклад розширив свою діяльність з впровадження трьох короткострокових програм:

• Передові системи термомодернізації будівель і споруд

• Монтажник віконних та дверних конструкцій

• Ізолювальник з термоізоляції

Наприкінці тренінгу представниця БФ «Людина» пані Вікторія Лемещенко-Лагода виступила з короткою доповіддю щодо створення навчального посібника «Енергоефективні вікна та двері», що має на меті забезпечення освітнього контенту для педагогічних працівників та здобувачів додаткових професійних кваліфікацій за професією «Монтажник віконних та дверних конструкцій».

Після презентації відбулася Q&A сесія, під час якої слухачі змогли поставити запитання, отримати відповіді та обмінятися досвідом.